Prisliste Fysioterapi.

Priser i henhold til overenskomst, med henvisning, pr. 1/4-22*

Egenbetaling udgør:

Første konsultation: 285,33.-

Normal behandling: 181,43.-

Uden Henvisning:
Første Konsultation: 500.-

Normal behandling: 350.-

10-turskort FysHold: 995.- (Refunderes IKKE; hverken helt eller delvist, men kan benyttes til alle fysioterapeutiske hold UNDTAGEN bassin)

10-turskort FysBassin: 1100.-(Refunderes IKKE; hverken helt eller delvist)

OBS:

Pr. 01.01.2022 er det som ny patient eller v. opstart af nyt forløb ikke længere muligt at benytte §51-henvisning* ifm. almindelige fysioterapi v. fysioterapeut Thomas Østergaard samt Peter Væggemose Svendsen.**

Udeblivelse: Svarende til planlagte behandling

Udeblivelse på hold: 30.-

Danmark yder tilskud til behandling både med og uden henvisning.

Ydelser uden tilskud:

Laser: 100.-

Shockwave: 100.-

Akupunktur: 75.-

*Takster reguleres årligt pr. 01.04. samt 01.10. jvf. overenskomsten

**Ændringer er en direkte konsekvens af vedtaget overenskomst og praksisplan mellem Danske Fysioterapeuter, Regionernes TakstNævn (RTN) og Kommunernes Landsforening (KL).