Prisliste Fysioterapi.

Priser i henhold til overenskomst, med henvisning, pr. 1/4-21*

Egenbetaling udgør:

Første konsultation: 281,88.-

Normal behandling: 179,23.-

Uden Henvisning:
Første Konsultation: 450.-

Normal behandling: 300.-

10-turskort FysHold: 950.- (Refunderes IKKE; hverken helt eller delvist, men kan benyttes til alle fysioterapeutiske hold)

OBS:

Pr. 01.11.2019 er det som ny patient eller v. opstart af nyt forløb ikke længere muligt at benytte §51-henvisning* ifm. almindelige fysioterapi v. fysioterapeut Thomas Østergaard.
Pr. 01.01.2020 vil ovenstående begrænsning også være gældende for alle igangværende behandlingsforløb vedr. §51-henvisning, alm. fysioterapi.**

Udeblivelse: Svarende til planlagte behandling

Udeblivelse på hold: 30.-

Danmark yder tilskud til behandling både med og uden henvisning.

Ydelser uden tilskud:

Laser: 100.-

Shockwave: 100.-

Akupunktur: 75.-

*Takster reguleres årligt pr. 01.10 samt 01.04. jvf. overenskomsten

**Ændringer er en direkte konsekvens af vedtaget overenskomst og praksisplan mellem Danske Fysioterapeuter, Regionernes TakstNævn (RTN) og Kommunernes Landsforening (KL).