Kommunal Genoptræning – GOP.

Hos Støvring FysioCenter i Støvring er genoptræning en af vore kerneydelser. Vi er med i den kommunale leverandørordning – ”Fritvalgsordningen” – hvor du som patient med bevilliget træning fra kommunen frit kan vælge mellem flere fysioterapeuter i hele Rebild Kommune.

Eksempelvis kan du med en genoptræningsplan fra et sygehus vælge, at vi på klinikken skal varetage dit postoperative forløb. Når vi modtager besked herom fra kommunen, har vi 2 hverdage til at kontakte dig, således forløbet kan iværksættes så hurtigt og mest hensigtsmæssigt som muligt.

Individuelt genoptræningsforløb

Et genoptræningsforløb hos os tager udgangspunkt i den enkelte klient. Det betyder, at vi sammen med dig planlægger et forløb med udgangspunkt i lige netop dine behov for genoptræning og dine problematikker og smerter, således overbelastningen, skaden eller den kroniske lidelse kan blive genoptrænet på bedst mulig vis.

Selve træningen kan derfor bestå af mange forskellige og specifikke øvelser, hvor både koordination, balance og styrke vil være afhængig af, hvor store smerterne er, og hvor meget du selv kan præstere.

Professionel rådgivning

Vores dygtige team af fysioterapeuter vil tage sig grundigt af dig og supervisere, rådgive og hjælpe dig gennem hele forløbet, så du oplever et succesfyldt træningsforløb med målet for øje.

Vi lægger stor vægt på professionel faglighed og en tæt dialog, så du som klient får så optimal en behandling som muligt.

Du er mere end velkommen til at kontakte os på telefon 98 37 38 55, hvis du søger en dygtig fysioterapeut, der kan hjælpe dig med dine smerter.